Проекти - 2012

Викендица - с.Ореовец, Прилеп

Викендица - с.Тработивиште, Делчево

Викендица - Штип

Викендица - с.Сопиште, Скопско

Куќа - Штип

Планинарска куќа - Шар Планина

Викендица 2 - Скопско

Викендица - Скопско

Штала - с.Церово, Гостиварско

Дома

Викендица - Скопје

Куќа - Скопје

Штала - с.Дедебалци,Битолско

Напојување за безжичен интернет - с.Калуѓерица,Радовишко

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Теово,Богомила

Викендица - Маркова сушица ,Скопје
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко