КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski


Во делот ПРОЕКТИ се прикажани пооделно по град , година на реализација и големина на реализираното , дел од монтажите на соларните системи кои се направени од наша страна.
Но бројот на продадените соларни фотонапонски системи и пооделни компоненти е 7-10 пати поголем од прикажаниот . Сите тие корисници на нашите системи купуваат од кај нас и сами си ги монтираат.
Од тие монтирани системи немаме фотографии за да ги прикажеме.
Затоа ,кога ке купите систем од кај нас и го монтирате сами , не заборавајте да ги сликате и испратите фотографии , кои ке бидат прикажани овде..