Проекти - 2014

Штала - с.Ногаевци , Градско

Каменолом - С.Ореов дол , Велес

Гаража - Битола

Kуќа - Св.Николе

Штала - с.Камењане - Тетово

Штала - Дебар

Штала - Дебар

Погон - с.Октиси , Струга

Викендица - Кочани

Куќа - Скопје

Викендица - с.Три води , Струмица

Куќа - Битола

Кука - Тетово

Кука - с. Д.Липовик , Радовиш

Викендица - Охрид

Пекара - Виница

Рибник - Тиквешко езеро

Штала - с.Врапчишта , Гостивар

Викендица - Кавадарци

Куќа - Радовишко

Штала - с.Рожден , Кавадарци

Викендица - Скопје

Викендица - с.Д.Јаболчиште , Велес

Кука - с. Д.Липовик , Радовиш

Викендица - с.Петровец , Скопје

Викендица - с.Двориште

Викендица - с.Селце , Прилеп

Овоштарник - с.Габрово , Ново село

Куќа - с.Г.Липовиќ , Радовиш

Штала - с.Таринци , Штип

Викендица - Тиквешко езеро

Викендица - Берово

Стовариште - Виница

Викендица - Тиквешко езеро

Лозје - Св.Николе

Викендица - Пробиштип

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Лескоец - Охрид

Викендица - С.Трново -Гостивар

Викендица - Свети Николе
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко