Проекти - 2016

Викендица - брана Мантово , Радовиш

Штала - с.Црквино , Велес

Викендица - с.Д.Оризари , Битола

Викендица - с.Канино , Битола

Куќа - нас.Влае,Скопје

Викендица - Кањон на Матка , Скопје

Викендица - Битола

Викендица - с.Ново Коњарево , Струмица

Куќа - Виница

Живинарска фарма - с.Тракање,Кочани

Викендица - Брезница,езеро Козјак

Викендица - с.Мрзен , Кавадарци

Викендица - Штип

Викендица - Струмица

Систем за целодневно наводнување - Ресен

Мотел - Делчево

Вила - Љуботен , Тетово

Магацин - Тетово

Викендица - Берово

Викендица - с.Подмол , Прилеп

Мотел - Делчево

Викендица - с.Оморани , Велес

Фарма - с.Трница,Маврово

Викендица - Велес

Викендица - Штип

Викендица - Радовиш

Куќа - с.Петралинци , Струмица

Мотел - Делчево

Куќа - Гевгелија

Викендица - Берово

Куќа - с.Дедино , Радовиш

Штала - с.Г.Оризари, Велес

Штала - с.Митрашинци , Виница

Викендица - Берово

Викендица - Берово

Викендица - Охрид

Пчеларник - Драчево , Скопје

Викендица - Пробиштип

Стовариште - с.Сараќино, Тетово

Куќа - с.Иловица,Струмица

Магацин - Гостивар

Викендица ( рибник ) - езеро Козјак

Фарма - с.Врапчиште , Гостивар

Куќа - Скопје ОN-GRID-систем

Лозје - с.Долни Балван , Штип

Куќа - с.Добридол , Гостивар

Куќа - с.Кучичино , Кочанско
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко