Проекти - 2017

Пансион за кучина - с.Кучково , Скопје

Манастир „Св.Недела“ - Богомила

Рибник - Дебарско езеро

Кука - с.Дељадровци , Скопје

Викендица - Кочани

Викендица - Велес

Викендица - Тиквешко езеро

Викендица - с.Церово , Гостивар

Штала - Бучим , Радовиш

Штала - Велес

Викендица - Прилеп

Викендица - Тетово

Хала - с.Брвеница , Тетово

Викендица - Берово

Викендица - Струмица

Автоплац - Тетово

Викендица - с.Ропотово, Прилеп

монтирано од сопственикот !

Викендица - с.Г.Коњари , Скопје

Систем за целодневно наводнување на насад со лешници - с.Царев двор

Плантажа на вишни - Штип

Викендица - Виница

монтирано од сопственикот !

Плац за камиони - Кочани

монтирано од сопственикот !

Репортажна кола "Канал 77" - Штип

Викендица - с.Кучково ,Скопје

Штала - с.Гургурница , Тетово

Викендица - с.Катланово ,Велес

Викендица - с.Три води , Струмица

Викендица - Битола

Куќа - с.Цринилиште , Прилеп

Викендица - с.Чумово , Прилеп

Куќа - с.Оморани , Велес

Куќа - с.Долно Липовиќ, Радовиш

Стрелиште - с.Лабуниште , Струга
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко