Проекти - 2018

Викендица - с.Ново село , Тетово

Пансион - Кратово

Фарма - с.Никодим , Кавадарци

Штала - с.Врапчиште , Гостивар

Систем за наводнување - с.Куќевиште , Скопје ( ИПАРД2)

Фарма - с.Црско , Кичево

Штала - с.Топлица , Гостивар

Осветлување за крст во манастир - с.Луково,Дебар

Дукан - Битола

Куќа - Прилеп

Викендица - с.Габреш, Куманово

Викендица - Тиквешко езеро

Викендица - Тиквешко езеро

Викендица - Струмица

Погон - Виница

Викендица - с.Новоселани,Прилеп

Кука - с.Просениково , Струмица

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Лисец,Кратово

Бачило - с.Леуново, Маврово,Гостивар

Викендица - с.Србиново,Гостивар

Викендица - Кавадарци

Фарма -Виничка кршла, Виница

Викендица - Лаки , Виница

Сепарација - с.Виничани , Велес

Ресторан - С.Слепче , Демир Хисар

Фарма - с.Новаци , Битола

Викендица - Велес

Викендица - Прилеп

Дукан - с.Кучичино , Кочани ( ON-GRID систем)

Куќа - с.Велгошти , Охрид

Штала - с.Желино,Тетово

Фарма - с.Заграчани,Струга

Викендица - с.Оморани,Велес

Фарма - Злетово
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко