Проекти - 2019

10 KW ON-GRID соларна централа - Валандово

4 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Бразда , Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - Велес

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

11 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

Систем за наводнување со 1,5 KW пумпа - с.Облешево , Кочани

6 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - с.Марино , Скопје

Куќа - Сарај , Скопје

Викендица - с.Лабуниште , Струга

Викендица - Берово

Викендица - Охрид

Мобилни соларни системи за бачила - Маврово

Викендица - Катланово

Викендица - Св.Николе

Ресторан - Велес

Викендица - Маврово

Штала - Кавадарци

Манастир - Богомила

Викендица - Три води , Струмица

Викендица - с.Радишани,Скопје

Викендица - Велес

Викендица - Скопје

Куќа - с.Корешница - Демир Капија
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко