Проекти - 2020

33KW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

Првите 30KW од 150 КW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Локал - с.Побожје, Скопје

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Куќа - Радовиш

10 KW ON-GRID соларна централа - Погон - Долно Лисиче, Скопје

15 KW ON-GRID соларна централа - нас.Бутел, Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - куќа - Струмица

Викендица - Велес

Погон - Тетово

ИМП - Пробиштип

Викендица - с.Дебреше, Гостивар

Викендица - Пробиштип

Рибник - С.Бабино, Кичево

Рибник - С.Бабино, Кичево

Куќа - с.Орман, Скопје

Викендица - с.Орман, Скопје

Викендица - с.Беловодица, Прилеп

Викендица - Велес

Викендица - Струмица

Викендица - брана Мантово, Радовиш

Викендица - с.Форино, Гостивар

За систем за набљудување во погон - Прилеп

Викендица - с.Банско, Струмица

Викендица - с.Русјаци, Кичево

Викендица - с.Лабуниште ,Струга

Стрелиште - с.Лабуниште, Струга

Викендица - Берово

Викендица - Сливница, Ресен

Викендица - Водоча, Струмица

Пансион за кучина - Гевгелија

Викендица - Кратово

Викендица - Табановце, Куманово

Викендица - Долно Лисиче, Скопје

Инфо куќа - с.Асамати,Ресен

Штала - Луково Поле,Маврово

Викендица - с.Водоча, Струмица