Проекти - Дебар

Осветлување за крст во манастир - с.Луково

Рибник - Дебарско езеро

Куќа - Три чешми

Штала

Штала

Станица за хлорирање на вода - с.Коџаџик , Центар Жупа
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко