Проекти - Кочани

Систем за наводнување со 1,5 KW пумпа - с.Облешево

Викендица

Плац за камиони

Живинарска фарма - с.Тракање

Куќа - с.Кучичино

Пумпна станица - Пониква

Викендица - Кочани

Викендица - Кочани
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко