Проекти - Прилеп

30KW соларна фотонапонска централа - Маркет

6KW соларна фотонапонска централа - МФЦ-СОЛАР - Прилеп

456KW соларна фотонапонска централа - Погон

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија

60KW соларна фотонапонска централа - Доградба на постојните 120KW - Tекстилна компанија

70KW соларна фотонапонска централа - Работилница за метал

33KW соларна фотонапонска централа - Маркет

33KW ON-GRID соларна централа - Погон

Првите 30KW од 150 КW ON-GRID соларна централа - Погон

10KW соларна фотонапонска централа

5 КW соларна фотонапонска централа - Дуќан

Викендица

Манастир - Мариово

Викендицa

Викендица - с.Беловодица

За систем за набљудување во погон

Куќа

Викендица - с.Новоселани

Викендица

Викендица

Викендица

Викендица - с.Ропотово, Прилеп

монтирано од сопственикот !

Куќа - с.Цринилиште

Викендица - с.Чумово

Викендица - с.Подмол

Викендица

Овоштарник - Шаторов камен

Викендица

Викендица - с.Селце

Викендица

Викендица - с.Ореоец

Куќа - с.Долнени

Викендица - с.Ореовец

Викендица

Дома
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко