Помали проекти - 2021 година

Викендица - Брезница, Скопје

Рибник - с.Бабино, Кичево

Кука - Скопје

Викендица - Прилеп

Манастир - Мариово, Прилеп

Викендицa - Прилеп

Викендицa - с.Клечовце, Куманово

Викендицa - с.Лазарополе, Гостивар

Викендицa - Д.Соње, Скопје

Викендицa - Дојран

Викендицa - с.Беранци, Битола

Викендицa - с.Пчиња, Куманово

Викендицa - Лисиче, Скопје

Викендицa - Лисиче, Скопје

Преносен соларен систем - Велес

Викендици - с.Агио Николау, Никити, ГРЦИЈА

Викендицa - Ново Село, Струмица

Викендицa - Младо Нагоричане, Куманово

Викендицa - Селце, Тетово

Викендицa - Катланово, Скопје

Викендица - с.Црешово - Скопје

Викендица - с.Црничани, Дојран

Викендица - Г.Коњаре - Св.Николе

Викендица - с.Габрово, Валандово

Викендица - Долно Лисиче , Скопје

Викендица - с.Говрлево, Скопје

Викендица - Маврово, Гостивар

Викендица - Катланово , Скопје

Викендица - с.Смилковци, Скопје

Викендица - Свети Николе

Викендица - Св.Николе

Викендица - Виница

Викендица - с.Врапчиште, Гостивар

Викендица - Тетово

Викендица - Виница

Викендица - Пробиштип

Викендица - с.Раборци, Струмица

Викендица - с.Орман, Скопје

Објект - Мак.Каменица

Штала - Велес

Штала - Г.Оризари

Викендица - Добрејца, Струмица

Викендица - Водоча, Струмица

Викендица - Маркова Сушица, Скопје

Викендица - Велес

Викендица - Попова Шапка, Тетово

Викендица - с.Бојанчиште, Кавадарци

Манастирски конак Св.Тодори , Битола

Помали проекти - 2020 година

Викендица - Велес

Погон - Тетово

ИМП - Пробиштип

Викендица - с.Дебреше, Гостивар

Викендица - Пробиштип

Рибник - С.Бабино, Кичево

Рибник - С.Бабино, Кичево

Куќа - с.Орман, Скопје

Викендица - с.Орман, Скопје

Викендица - с.Беловодица, Прилеп

Викендица - Велес

Викендица - Струмица

Викендица - брана Мантово, Радовиш

Викендица - с.Форино, Гостивар

За систем за набљудување во погон - Прилеп

Викендица - с.Банско, Струмица

Викендица - с.Русјаци, Кичево

Викендица - с.Лабуниште ,Струга

Стрелиште - с.Лабуниште, Струга

Викендица - Берово

Викендица - Сливница, Ресен

Викендица - Водоча, Струмица

Пансион за кучина - Гевгелија

Викендица - Кратово

Викендица - Табановце, Куманово

Викендица - Долно Лисиче, Скопје

Инфо куќа - с.Асамати,Ресен

Штала - Луково Поле,Маврово

Викендица - с.Водоча, Струмица