Проекти 2016 година

Викендица - брана Мантово , Радовиш

Штала - с.Црквино , Велес

Викендица - с.Д.Оризари , Битола

Викендица - с.Канино , Битола

Куќа - нас.Влае,Скопје

Викендица - Кањон на Матка , Скопје

Викендица - Битола

Викендица - с.Ново Коњарево , Струмица

Куќа - Виница

Живинарска фарма - с.Тракање,Кочани

Викендица - Брезница,езеро Козјак

Викендица - с.Мрзен , Кавадарци

Викендица - Штип

Викендица - Струмица

Вила - Љуботен , Тетово

Магацин - Тетово

Викендица - Берово

Викендица - с.Подмол , Прилеп

Викендица - с.Оморани , Велес

Фарма - с.Трница,Маврово

Викендица - Велес

Викендица - Штип

Викендица - Радовиш

Куќа - с.Петралинци , Струмица

Куќа - Гевгелија

Викендица - Берово

Куќа - с.Дедино , Радовиш

Штала - с.Г.Оризари, Велес

Штала - с.Митрашинци , Виница

Викендица - Берово

Викендица - Берово

Викендица - Охрид

Пчеларник - Драчево , Скопје

Викендица - Пробиштип

Стовариште - с.Сараќино, Тетово

Куќа - с.Иловица,Струмица

Магацин - Гостивар

Викендица ( рибник ) - езеро Козјак

Куќа - Скопје , ОN-GRID-систем

Лозје - с.Долни Балван , Штип

Куќа - с.Добридол , Гостивар

Проекти 2015 година

Рибник - Св.Николе

Штала - с.Ногаевци ,Градско

Викендица - Берово

Ресторан - с.Беловиште , Тетово

Рибник - Глобочица,Струга

Куќа - с.Градошорци , Струмица

Автоплац - Лисиче , Скопје

Викендица - Берово

Викендица - с.Ново Коњарево, Струмица

Кука - Маџари , Скопје

Штала - Пехчево

Кука - с.Волково , Скопје

Викендица - Делчево

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Сливница , Ресен

Викендица - Злетово

Викендица - с.Ново Коњарево , Струмица

Овоштарник - Шаторов камен , Прилеп

Штала - Велес

Штала - Св.Николе

Ресторан - Превој Стража , Кичево

Плац - Радовиш

Викендица - Скопска Црна Гора

Пумпна станица - Пониква , Кочани

Викендица - с.Пелинце , Куманово

Викендица - Ѓорче Петров , Скопје

Викендица - Охрид

Фарма - с.Безгаштево , Берово

Викендица - Прилеп

Штала - с.Суводол , Демир Хисар

Штала - с.Елшани, Охрид

Куќа - Три чешми , Дебар

Штала - Св.Николе

Реализирани проекти 2014 година

Штала - с.Ногаевци , Градско

Каменолом - С.Ореов дол , Велес

Гаража - Битола

Kуќа - Св.Николе

Штала - с.Камењане - Тетово

Штала - Дебар

Штала - Дебар

Погон - с.Октиси , Струга

Викендица - Кочани

Куќа - Скопје

Викендица - с.Три води , Струмица

Куќа - Битола

Викендица - Кавадарци

Куќа - Радовишко

Штала - с.Рожден , Кавадарци

Викендица - Скопје

Викендица - с.Д.Јаболчиште , Велес

Кука - с. Д.Липовик , Радовиш

Викендица - с.Петровец , Скопје

Викендица - с.Двориште

Викендица - с.Селце , Прилеп

Овоштарник - с.Габрово , Ново село

Куќа - с.Г.Липовиќ , Радовиш

Штала - с.Таринци , Штип

Викендица - Тиквешко езеро

Викендица - Берово

Стовариште - Виница

Викендица - Тиквешко езеро

Лозје - Св.Николе

Викендица - Пробиштип

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Лескоец - Охрид

Викендица - С.Трново -Гостивар

Викендица - Свети Николе

Дел од реализирани проекти 2013 година

Викендица - С.Раборци - Струмица

Викендица - Радовиш

Куќа - Скопје

Викендица - С.Куратица , Охрид

Куќа - с.Дебрешево , Гостивар

Викендица - Кочани

Викендица - с.Мирковци ,Скопје

Викендица - Охрид

Фарма - с.Нежилово , Богомила

Штала - Маврово

Викендица - Виница

Викендица - Виница

Викендица - с.Форино , Гостивар

Складиште - с.Батинци, Скопје

Викендица - Виница

Овоштарник - с.Габрово Струмица

Основно училиште "Кирил и Методиј" - Битола

Магацин - с.Волково , Скопје

Викендица - с.Ново Село ,Маврово

Викендица - Обозна,Берово

Викендица - Шар Планина

Викендица - с.Ореоец , Прилеп

Куќа - с.Долнени , Прилеп

Штала - С.Лубница,Радовиш

Станица за хлорирање на вода - с.Коџаџик , Центар Жупа

Штала - с.Разловци , Делчево

2012 година

Викендица - с.Ореовец, Прилеп

Викендица - с.Тработивиште, Делчево

Викендица - Штип

Викендица - с.Сопиште, Скопско

Куќа - Штип

Планинарска куќа - Шар Планина

Викендица 2 - Скопско

Викендица - Скопско

Штала - с.Церово, Гостиварско

Дома

Викендица - Скопје

Куќа - Скопје

Штала - с.Дедебалци,Битолско

Напојување за безжичен интернет - с.Калуѓерица,Радовишко

Викендица - Прилеп

Викендица - с.Теово,Богомила

Викендица - Маркова сушица ,Скопје
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко