ON-GRID - соларни централи

456KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

360KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија, Битола

360КW соларна фотонапонска централа - Прехрамбена компанија - Велес

200KW соларна фотонапонска централа - Погон - Кочани

200KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма-с.Породин, Битола

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за пластика, инд.зона Кадино, Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Фабрика за кроасани - Гевгелија

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за кафемати - Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - Прилеп

60KW соларна фотонапонска централа - Доградба на постојните 120KW - Tекстилна компанија - Прилеп

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - с.Стење, Ресен

120KW соларна фотонапонска централа - Погон - Гостивар

100KW соларна фотонапонска централа - Топлана - Скопје

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Скопје

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник-погон- Ресен

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Ресен

70KW соларна фотонапонска централа - Кафе бар- Катланово, Скопје

70KW соларна фотонапонска централа - Работилница за метал - Прилеп

60KW соларна фотонапонска централа - Ресторан - Кичево

60KW соларна фотонапонска централа - Продавница за бела техника - Струмица

60KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија с.Стење - Ресен

60KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма - Битола

3 по 30KW соларни фотонапонски централи -Ресторани и маркет - Куманово

30KW соларна фотонапонска централа - Кабловски оператор - Куманово

30KW соларна фотонапонска централа - Маркет, с.Кравари, Битола

33KW соларна фотонапонска централа - Маркет - Прилеп

30KW соларна фотонапонска централа - Маркет - Прилеп

30KW соларна фотонапонска централа - Погон за картонажа - Радовиш

30KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија - Штип

33KW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

Првите 30KW од 150 КW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

18KW соларна фотонапонска централа - Куќа - Ресен

10KW соларна фотонапонска централа - куќа= нас.Илинден, Скопје

10KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

10KW соларна фотонапонска централа - Октиси, Струга

12KW соларна фотонапонска централа - Волково,Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Хотел - Радовиш

6KW соларна фотонапонска централа - МФЦ-СОЛАР - Прилеп

6KW соларна фотонапонска централа - Кука - Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Кука - Радовиш

6KW соларна фотонапонска централа - Кука - Ресен

5KW соларна фотонапонска централа - Дебреше - Гостивар

5 КW соларна фотонапонска централа - Дукан, Прилеп

5KW соларна фотонапонска централа - Валандово

8KW соларна фотонапонска централа - с.Мирковци, Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Пепелиште, Неготино

5КW ON-GRID соларна централа - Еко Парк, Велес

5КW ON-GRID соларна централа - Куќа, Струга

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Локал - с.Побожје, Скопје

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Куќа - Радовиш

5 KW ON-GRID соларна централа - куќа - Струмица

10 KW ON-GRID соларна централа - Погон - Долно Лисиче, Скопје

15 KW ON-GRID соларна централа - нас.Бутел, Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - Валандово

2 KW ON-GRID соларна централа -с.Кукуречани, Битола

4 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Бразда , Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - Велес

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

11 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

6KW соларна фотонапонска централа - Куќа - Охрид

6 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - с.Марино , Скопје

Дукан - с.Кучичино , Кочани

Куќа - Прилеп

Куќа - Скопје
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко