ON-GRID - соларни централи

456KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

120KW соларна фотонапонска централа - Погон - Гостивар

60KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма - Битола

33KW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

Првите 30KW од 150 КW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

10KW соларна фотонапонска централа - Октиси, Струга

12KW соларна фотонапонска централа - Волково,Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Хотел - Радовиш

5 КW соларна фотонапонска централа - Дукан, Прилеп

5KW соларна фотонапонска централа - Валандово

8KW соларна фотонапонска централа - с.Мирковци, Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Пепелиште, Неготино

5КW ON-GRID соларна централа - Еко Парк, Велес

5КW ON-GRID соларна централа - Куќа, Струга

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Локал - с.Побожје, Скопје

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Куќа - Радовиш

5 KW ON-GRID соларна централа - куќа - Струмица

10 KW ON-GRID соларна централа - Погон - Долно Лисиче, Скопје

15 KW ON-GRID соларна централа - нас.Бутел, Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - Валандово

2 KW ON-GRID соларна централа -с.Кукуречани, Битола

4 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Бразда , Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - Велес

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

11 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

6 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - с.Марино , Скопје

Дукан - с.Кучичино , Кочани

Куќа - Прилеп

Куќа - Скопје
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко