Соларни фотонапонски системи за наводнување

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

Систем за наводнување со 1,5 KW пумпа - с.Облешево , Кочани

Систем за наводнување - с.Куќевиште , Скопје ( ИПАРД2)

Насад со лешници - с.Царев двор , Ресен

Овоштарник - Ресен
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко