КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Фиксен телефон : 048 522-222
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski


 • ИПАРД- програма за доделување на пари од ЕУ за претпристапна помош за рурален развој.

  Диверзификација на фармите и развој на бизниси


 • ИПАРДПА програмата е програма на Европска Унија за помош за рурален развој ,со која може да конкурирате и добиете поврат на средства во износ од 60-70% од инвестицијата. Покрај другите работи , она во што сме и ние вклучени е производство на електрична енергија за потреби на земјоделското стопанство или самостоен земјоделец од соларна енергија како : соларни фотонапонски централи , соларни фотонапонски системи за целодневно наводнување , напојување со ел.струја на молзалици , лактофризери, фрижидери , ладилници ,штали и фарми!!

 • НОВИОТ ПОВИК Е ОБЈАВЕН на 4 октомври 2019 год. НЕ ГО ПРОПУШТАЈТЕ !!! ЛИНК , за МЕРКА 7 ПОВЕКЕ

 • Мерката 7 овозможува кофинансирање на инвестиции за:
  Алтернативно земјоделско производство
  Производство на прехранбени производи и пијалоци
  Производство на не-прехранбени производи
  Занаетчиски дејности
  Обезбедување на услуги во земјоделството
  Развој на услуги за руралното население
  Промоција на руралниот туризам.

 • Заинтересираните ќе можат да аплицираат за модернизација на постоечките или отворање на нови погони за производство на тестенини, колачи, фарми за одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвена маса, аквакултурни фарми за слатководна риба, отворање на кино, радиодифузно претпријатие во рурални средини, како што се радио или локална телевизија, сместувачки капацитети како и отворање на ресторани кои нудат угостителски услуги.
 • Овде е детално објаснета целата постапка,барања, потребни документи , каде се доставуваат и тн.

  Трае до 18 ноември 2019,затоа побрзајте!

 • Каде сме ние како МФЦ-СОЛАР во приказнава ?!

 • -Да проектираме, изведеме и приклучиме соларна фотонапонска централа ON-GRID (врзана на ел.мрежа и притоа сами да си произведувате поголем дел одпотребната ел.енергија) ,т.е. соларни фотонапонски централи за производство на електрична енергија за куќи ,погони , мали фабрики ..

  Ако имате погон за производство или мала фабрика,можете да инсталирате соларен фотонапонски систем за
  произвдоство на ел.струја, соларна фотонапонска централа со 20 , 50 , па и повеке KW.ЛИНК
  Tака , сами ке си ја произведувате електричната струја , што ја користите при производството.

  - Сите наши комплети за производство на електрична енергија за куќи, викендици , фарми ,штали,овоштарници и системи за наводнување, ако немате приклучок на ел.струја!!!!

  Тогаш ,може да одберете и еден од нашите системи за производтсво на ел.струја со акумулатори ЛИНК , а може и да направиме поголем систем , според Вашите потреби.
 • Можете да инсталирате соларен фотонапонски систем за:

  - осветление во објектот
  - работа на најразновидни машини кои се користат во производството или услугите
  - за користење на молзачка
  - за замрзнувач
  - за лактофризер
  - систем за довод на вода за животните
  -може да одберете и еден од нашите системи за целодневно наводнување ЛИНК

 • Разгледајте ги,видете што Ви одговара,па јавете ни се,заедно да ги дефинираме Вашите потреби од ел.енергија и да Ви дадеме понуди и профактури ,за да ги поднесете и да добиете поврат на средства од 60-75% ...

  Ваш МФЦ-СОЛАР