КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

MC4 - конектори
  • - MC4 - конектори
    Се користат за поврзување на соларните фотонапонски панели помеѓу себе и со жиците.
    Овој тип на конектори е светски стандард за поврзување на панелите и се наоѓаат на сите соларни панели.
    Карактеристиките се дека се заштитени од вода , влага и УВ-зрачење и овозможуваат долг век на траење.


  •