КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

  - ON-GRID соларни фотонапонски централи-
 • Соларните фотонапонски централи кои се приклучени директно на електричната мрежа ,синхронизирани по фаза и напон , ја произведуваат ел.струја и ја предаваат дирекно во мрежата .
 • Притоа , потрошувачите приклучени во Вашиот дом , маркет или погон , ја трошат најпрво таа енергија , па ако е малку "земаат " од ЕВН .
 • Соларните централи се конфигурираат и продаваат , начесто по инсталирана снага на фотонапонските панели
 • пр. соларна централа од 5 KW ,се состои од вкупно 5 KW соларни панели и соодветен инвертер.
 • Притоа , таа не произведува 10 KW моментална ел.енергија туку обично 70-80% во идеален случај на идеално поставени соларни панели према југ, со идеален отклон према земја,чисти како од фабрика да се излезени и сл.
 • Во реалниот свет , обично не се поставени идеално , има загуби во самиот систем , должина на кабли, загуби при претворањето во самиот инвертер,кој месец е од годината ( најдобро е од крајот на мај , па до почеток на септември),и кое време е на денот ( обично околу 2-3 часа околу пладне ) и дали е чисто сончево небо или не.
 • Ако е облачно , магливо , врне тогаш производството е помало ( на магла и врнежливо е 0-10% ).
  Вака изгледа производство по месеци за една централа од 5KW:

  додека пак дневното произвдство изгледа како на сликата подолу, кога е чисто,сончево небо:


 • Тука е дадена табела со производство на ел.струја од соларни централи од 5, 9 и 11 KW и тоа:
  5КW во теорија ( според специјализирана страна на ЕУ ,
  9KW тероетски и стварно ( централата гледа на запад и е со наклон од 32 степени према земја
  и на крај 11 KW централа во теорија и стварно( таа гледа на исток и е со наклон од 12 степени према земја.
  Има големи разлики во теорија и пракса и во зависност од наместеноста према југ и аголот према земја.
  А секако тука е и зависноста на производството од месецот во годината.

 • Светски познатата фирма FRONIUS Austria , за која сме SYSTEM PARTNER и чии инвертери исклучиво ги користиме во нашите соларни фотонапонски централи има направено специјална интернет страна , на која се пријавува секоја соларна централа и во живо се следи нејзиното производство преку интернет од било каде од светот https://www.solarweb.com и секој наш клиент добива посебен линк, преку кој ги следи сите податоци од неговата соларна фотонапонска централа.
 • 5 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа може да произведува електрична енергија за Вашата куќа ,Вашиот дукан, мини маркет или помал погон .Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот дом или маркет, ке плаќате само ноќна тарифа.
  Исплатливоста на системот за дома е за околу 5-7 години , а за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа , за 4-5 години ке си ги повратите парите .
 • А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 20-25 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба) , зимно време , декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од 18 фотонапонски панели од 280W ,произведени во Македонија и споени на еден професионален инвертер од типот на Fronius кој е едени од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа !
  Можат да бидат „приклучени“ на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ.
 • Цената , можеби е повисока од она што може да се најде во МК, но пазете се од такви поевтини комплети,кои најчесто содржат евтини, неквалитени кинески или виетнамски панели и кинески инвертери кои брзо откажуваат Еден 5КW кинески модел на инвертер е околу 400-550 евра ,а цената на Fronius e 1500 евра . Цената значи квалитет кај електронските уреди !


 • 10 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа е дупло поголема од претходната и може да произведува електрична енергија за Вашата куќа ,Вашиот дукан,маркет или погон .Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот погон или маркет, ке плаќате само ноќна тарифа.
  Исплатливоста на системот за дома е за околу 5-7 години , а за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа , за 4-5 години ке си ги повратите парите .
 • А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 40-50 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба , зимно време , декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од 36 фотонапонски панели од 280W ,произведени во Македонија и споени на еден професионален инвертер од 10 KW од типот на Fronius кој е еден од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа !
  Можат да бидат "приклучени" на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ.
 • Цената , и овде ,можеби е повисока од она што може да се најде во МК, но пазете се од такви поевтини комплети,кои најчесто содржат евтини, неквалитени кинески или виетнамски панели и кинески инвертери кои брзо откажуваат Еден 5КW кинески модел на инвертер е околу 400-550 евра ,а цената на Fronius e 1500 евра . Цената значи квалитет кај електронските уреди ! • 30 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа може да произведува електрична енергија за Вашата фабрика ,Вашиот дукан,маркет или помал погон .Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот погон или маркет, ке плаќате само ноќна тарифа, а нешто и да продадете.
  Исплатливоста на системот за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа е за 4-5 години ке си ги повратите парите .А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 130-150 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба , зимно време , декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од 108 фотонапонски панели од 280W ,произведени во Македонија и споени на еден професионален инвертер од 30 KW од типот на Fronius кои се едни од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа на покрив! Може да се додадат уште 10 панели и да се зголеми
 • снагата на централата на 33KW. Ова е еден блок, како целина и ако се сака поголема снага се прават неколку вакви блокови.Пр. 60КW соларна централа се прави од 2 исти вакви 30KW соларни централи.
  Можат да бидат "приклучени" на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ. • 60 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа може да произведува електрична енергија за Вашата фабрика ,Вашиот дукан,маркет или помал погон, а можете да ја поставите за да продавате електрична струја ..Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот погон или фабрика, ке плаќате само ноќна тарифа.
  Исплатливоста на системот за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа е за 4-5 години ке си ги повратите парите .А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 280-300 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба , зимно време, декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од 214 фотонапонски панели од 280W ,произведени во Македонија и споени на два професионални инвертери од 30 KW од типот на Fronius, кои се едни од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа на покрив! Исто, може да се додадат уште 20 панели и да се подигне снагата на 66KW со истите инвертери.
  Можат да бидат "приклучени" на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ.


 • Со овие комплети не е завршена нашата понуда за соларни фотонапонски централи !!
  Можеме да Ви понудиме и многу поголеми соларни централи од 120, 240 500 и повеќе киловати ... Слободно јавете се , кажете што сакате и ке добиете понуда ...
 • Од нас може да добиете комплетна изведба „КЛУЧ НА РАКА“
  заедно со сета потребна документација ,дозволи и лиценци.
  Нудиме квалитетни панели од домашно производство , кои веке 9години се произведуваат без ниту еден панел рекламација и најквалитетна придужна опрема , инвертери, батерии и др...