КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

  - ON-GRID соларни фотонапонски централи-
 • Соларните фотонапонски централи кои се приклучени директно на електричната мрежа ,синхронизирани по фаза и напон , ја произведуваат ел.струја и ја предаваат дирекно во мрежата .
 • Притоа , потрошувачите приклучени во Вашиот дом , маркет или погон , ја трошат најпрво таа енергија , па ако е малку "земаат " од ЕВН .
 • Соларните централи се конфигурираат и продаваат , начесто по инсталирана снага на фотонапонските панели
 • пр. соларна централа од 5 KW ,се состои од вкупно 5 KW соларни панели и соодветен инвертер.
 • Притоа , таа не произведува 10 KW моментална ел.енергија туку обично 70-80% во идеален случај на идеално поставени соларни панели према југ, со идеален отклон према земја,чисти како од фабрика да се излезени и сл.
 • Во реалниот свет , обично не се поставени идеално , има загуби во самиот систем , должина на кабли, загуби при претворањето во самиот инвертер,кој месец е од годината ( најдобро е од крајот на мај , па до почеток на септември),и кое време е на денот ( обично околу 2-3 часа околу пладне ) и дали е чисто сончево небо или не.
 • Ако е облачно , магливо , врне тогаш производството е помало ( на магла и врнежливо е 0-10% ).
  Вака изгледа производство по месеци за една централа од 5KW:

  додека пак дневното произвдство изгледа како на сликата подолу, кога е чисто,сончево небо:


 • Светски познатата фирма FRONIUS Austria , за која сме SYSTEM PARTNER и чии инвертери исклучиво ги користиме во нашите соларни фотонапонски централи има направено специјална интернет страна , на која се пријавува секоја соларна централа и во живо се следи нејзиното производство преку интернет од било каде од светот https://www.solarweb.com и секој наш клиент добива посебен линк, преку кој ги следи сите податоци од неговата соларна фотонапонска централа.
 • 30 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа може да произведува електрична енергија за Вашата фабрика ,Вашиот дукан,маркет или помал погон .Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот погон или маркет, ке плаќате само ноќна тарифа, а нешто и да продадете.
  Исплатливоста на системот за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа е за 4-5 години ке си ги повратите парите .А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 130-150 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба , зимно време , декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од 80 фотонапонски панели од 370W ,монокристални соларни панели и споени на еден професионален инвертер од 30 KW од типот на Fronius кои се едни од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа на покрив! Може да се додадат уште 10 панели и да се зголеми
 • снагата на централата на 33KW. Ова е еден блок, како целина и ако се сака поголема снага се прават неколку вакви блокови.Пр. 60КW соларна централа се прави од 2 исти вакви 30KW соларни централи.
  Можат да бидат "приклучени" на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ. • 60 KW ON-GRID соларна фотонапонска централа

 • Оваа соларна фотoнапонска централа може да произведува електрична енергија за Вашата фабрика ,Вашиот дукан,маркет или помал погон, а можете да ја поставите за да продавате електрична струја ..Со оваа централа скоро да ќе можете комплетно да ги покривате дневните потреби од струја во Вашиот погон или фабрика, ке плаќате само ноќна тарифа.
  Исплатливоста на системот за маркет, погон и сл.индистриска примена , поради дуплата цена на индустриската тарифа е за 4-5 години ке си ги повратите парите .А потоа 15-20 години имате бесплатна струја..
 • Целиот систем произведува просечно од 280-300 КWh електрична енергија на ден ( тоа зависи пред се од годишното доба , зимно време, декември , јануари е помалку од третина од ова ,а зависи и од временските услови , врнежливо, магла и сл).
  Се состои од160 фотонапонски панели од 370W ,монокристални соларни панели и споени на два професионални инвертери од 30 KW од типот на Fronius, кои се едни од најквалитетните инвертери што воопшто се произведуваат во светот. Комплетно со монтажа на покрив!
  Можат да бидат "приклучени" на Интернет и од било каде ке бидете во можност да ја пратите целокупната состојба на централата, производство ,количина на енергија и многу други параметри, преку графички и нумерички приказ.


 • Со овие комплети не е завршена нашата понуда за соларни фотонапонски централи !!
  Можеме да Ви понудиме и многу поголеми соларни централи од 120, 240 500 и повеќе киловати ... Слободно јавете се , кажете што сакате и ке добиете понуда ...
 • Од нас може да добиете комплетна изведба „КЛУЧ НА РАКА“
  заедно со сета потребна документација ,дозволи и лиценци.
  Нудиме и квалитетни панели од домашно производство , кои веке 9години се произведуваат без ниту еден панел рекламација и најквалитетна придужна опрема , инвертери, батерии и др...