КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

Кабли за монтажа
  • - Кабел за монтажа

  • Се користи за поврзување на соларните фотонапонски панели со контролерите и остатокот од системот.
  • При монтажите се користи жица со повеке жички внатре ( лицнаста) заради флексибилноста и се користат
  • 2 жици во различни бои , за да не се погреши поларитетот .
  • Напречниот пресек треба да е што поголем ( за 2-3 панели обично со 4мм2 напречен пресек , а за 3 и повеке панели со 6 мм2).
  • Должината на жицата треба да е што помала заради што помалите загуби , зошто течат големи струи низ жицата.Ако е потребна поголема должина да се дуплира жицата или да се користи жица со поголем пресек.


  •