КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

ДРЖАЧИ ЗА МОНТАЖА
  • - Држачи за монтажа -

    Се користат за при монтажата на соларните фотонапонски панели на покрив .
    Ако покривот е со ќерамиди и ако покривот е од лим.
    Притоа не се крши ништо од керамидите , зошто држачите се дизајнирани да „излегуваат“ од под керамиди.


  •