КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

VFD-ИНВЕРТЕРИ
  • -VFD - инвертери -

    Малку поинаков тип на инвертер.
    Се користи исклучиво за напојување на трофазни електрични мотори .
    Притоа , може да се подеси моторот „меко “ да стартува т.е. да почни од нула и за извесно време да постигне максимален број на вртежи.


  •