КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

Контролерите од 10-30А од овој тип немаат ладилник со ребра, туку само контролерите од 40-60А.

Цени на соларните контролери од овој тип:

- 10A соларен контролер..... 1200 ден.
- 20A соларен контролер..... 1800 ден.
- 30A соларен контролер..... 2400 ден.
- 40A соларен контролер..... 3000 ден.
- 50A соларен контролер..... 3500 ден.
- 60A соларен контролер.... .4000 ден.


--- 30A соларен контролер со ладилник со ребра.... 2750 денари___ --- 30A соларен контролер........... 2400 ден.

Се користат за контрола на полнењето на акумулаторите кај соларните фотонапонски системи!
Тие го контролираат напонот на акумулаторите и се грижат струјата од соларните фотонапонски панели да дојде до акумулаторите .Притоа не дозволувајки акумулаторите да се преполнат, зошто истите ке зовријат и ке се уништат од преполнување. Кога ке се наполнат акумулаторите , тие работат како прекинувачи и се престанува со полнење на акумулаторите.
А преку ЛЦД екранот,се гледа во било кој момент до каде се полни акумулаторите, дали доаѓа струја од соларните панели , преку тастатурата може да се менуваат крајните вредности на напонот на полнење и празнење...


  •