КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Фиксен телефон : 048 522-222
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeskiСе користат за контрола на полнењето на акумулаторите кај соларните фотонапонски системи!
Тие го контролираат напонот на акумулаторите и се грижат струјата од соларните фотонапонски панели да дојде до акумулаторите .Притоа не дозволувајки акумулаторите да се преполнат, зошто истите ке зовријат и ке се уништат од преполнување. Кога ке се наполнат акумулаторите , тие работат како прекинувачи и се престанува со полнење на акумулаторите.
А преку ЛЦД екранот,се гледа во било кој момент до каде се полни акумулаторите, дали доаѓа струја од соларните панели , преку тастатурата може да се менуваат крајните вредности на напонот на полнење и празнење...


  •