КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski

MPPT - КОНТРОЛЕРИ ЗА ПОЛНЕЊЕ
 • - MPPT - контролери заполнење-

  Малку поинаков тип на контролери за полнење отколку PWM-типот.
  Исто како и претходните се користат за контрола на полнењето на акумулаторите кај соларните фотонапонски системи! Го контролираат напонот на акумулаторите и се грижат струјата од соларните фотонапонски панели да дојде до акумулаторите .Притоа не дозволувајки акумулаторите да се преполнат, зошто истите ке зовријат и ке се уништат од преполнување. Кога ке се наполнат акумулаторите , тие работат како прекинувачи и се престанува со полнење на акумулаторите.
  А преку ЛЕД сигнализацијата ,се гледа во било кој момент до каде се полни акумулаторите, дали доаѓа струја од соларните панели ...
  Притоа , со вградената електроника и микропроцесор се следи во секој момент напонот и струјата што доаѓа од панелите. Микропроцесорот пресметува во секој момент колку може да извлече максимум од добиената мокност и да ја пренесе во акумулаторите за најоптимално полнење на истите.
  Со овие контролери за полнење може да се добие од 10 до 30% поголема искористивост на панелите.


 •