КОНТАКТ

Мобилен телефон : 070 269-000
Viber : +38970269000
Email : mfc-solar@t.mk
SKYPE : zvonko.dimeski


 • ИПАРД- програма за доделување на пари од ЕУ за помош на земјоделци
  ИПАРД 2 програмата е програма на Европска Унија за помош на земјоделците ,со која може да конкурирате и добиете поврат на средства во износ од 60-70% од инвестицијата. Покрај другите работи , она во што сме и ние вклучени е производство на електрична енергија за потреби на земјоделското стопанство или самостоен земјоделец од соларна енергија како : соларни фотонапонски системи за целодневно наводнување , напојување со ел.струја на молзалици , лактофризери, фрижидери , ладилници ,штали и фарми!!

 • НОВИОТ ПОВИК Е ОБЈАВЕН И ТРАЕ ДО 14 АПРИЛ ! ПОБРЗАЈТЕ И НЕ ГО ПРОПУШТАЈТЕ !!! МЕРКА 1 ЛИНК !!!!

 • Мерка 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА и тоа за следните типови на инвестиции: производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка преку користење на сончева енергија, секторот за растително производство,сектор сточарство и обработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство на фарма.
 • За што може да се конкурира:

 

 • -Производство и продажба на енергија од обновливи извори како што се : изградба на соларни фотонапонски централи, приклучени на ел.мрежа ( каде дел од струјата ке се користи за сопствени потреби, а дел ке се продава) и изградба на батериски соларни системи за напојување на осветление, лактофризери, молзачки, фрижидери и др. машини на фармата или земјоделското стопанство.
 • -Инвестиции во објекти за наводнување и опрема, како што се разни системи за наводнување ( капка по капка и обично наводнување), каде спаѓаат нашите системи за наводнување со моќност од 600W до 60 KW.

 

 • Ние како МФЦ-СОЛАР сме вклучени во :

  - Проектирање, изведедба и приклучување соларна фотонапонска централа ON-GRID (врзана на ел.мрежа и притоа сами да си произведувате поголем дел од потребната ел.енергија)
  - Сите наши комплети за производство на електрична енергија за куќи, викендици , фарми ,штали,овоштарници и -Системи за наводнување со пумпи од 600W до 60 KW!

  Можете да инсталирате соларен фотонапонски систем за:

 • - соларна фотонапонска централа од 1KW, па до 1МW линк
 • - осветление во објектот
  - работа на најразновидни машини кои се користат во производството или услугите
  - за користење на молзачка
  - за замрзнувач
  - за лактофризер
  - систем за довод на вода за животните
  - може да одберете и еден од нашите системи за целодневно наводнување линк

 • Разгледајте ги,видете што Ви одговара,па јавете ни се,заедно да ги дефинираме Вашите потреби од ел.енергија и да Ви дадеме понуди и профактури ,за да ги поднесете и да добиете поврат на средства од 60-75% ...

  Ваш МФЦ-СОЛАР